christus-beeld-na-001

Dit antieke gipsen Jezus Christus beeld was in vele stukken versplinterd. Tijdens de restauratie zijn zoveel mogelijk van de originele stukken gergebruikt en is het beeld aangeheeld waar mogelijk. Het eindresultaat is hieronder te zien.

Voor restauratie:

christus-beeld-voor-001

Na restauratie:

christus-beeld-na-001 christus-beeld-na-002 christus-beeld-na-003 christus-beeld-na-004

Related Works